Учебници за деветокласниците

Обща сума за комплект учебници за 9. клас:

  • с немски език – 255 лв.;
  • с френски език – 278 лв.
  • с руски език – 249 лв.