Свободно място

ГПЧЕ „Йордан Радичков“ обявява 1 свободно място в VIII клас,
профил „Чужди езици“ с профилиращи предмети:

  1. английски език
  2. немски език/испански език/френски език

Заявление може да подадете в гимназията до 13.09.2018г.
Телефон за справки: 094 600 442