Тържествено връчване на дипломите на ВИПУСК 2018

Реч на Стилиян Стефанов за дипломирането на ВИПУСК 2018

Уважаеми учители, скъпи съученици, любящи родители!

По традиция всяка година на дипломирането един от випускниците е удостоен с честта да говори от тази сцена. Ще се възползвам от предоставената възможност, изказвайки най-напред сърдечна благодарност към учителската колегия, ръководството и помощния персонал на Гимназията с преподаване на чужди езици.

От гледището на един зрелостник трябва да отбележа, че петгодишният престой на всеки един от нас в любимата гимназия измина неусетно. Пет години от живота ни са безвъзвратно изтекли, оставяйки ни с надеждата, че сме ги изпълнили със смисъл и че сме ги използвали по възможно най-пълноценния начин.
Прекарахме 5 години в класните стаи, минахме през много предмети, усвоихме много уроци под компетентното ръководство на нашите преподаватели. Споделяхме радости и тревоги с класните ни ръководители, всеки един от които беше отговорен, отзивчив, старателен и посветен на класа си.
Учебните ни занятия нерядко се преплитаха с богатите училищни традиции и разнообразния училищен живот, с конкурси, олимпиади, обществени мероприятия и младежки обмени.

Вярвам, че учениците от Випуск 2018-та са едни от запомнящите се възпитаници в дългогодишната просветителска дейност на ГПЧЕ. Много от нас оставиха ярка диря в някое от неизброимите направления, по които нашата гимназия се изявява на регионално, национално, а с участията ни и по програмите „Еразъм+” и „Евроскола”, на международно ниво. Всички наши усилия и стремления срещаха безусловната помощ на отдадените ни учители. Неведнъж имаха повод да се гордеят с успехите ни, но нашите успехи бяха плод на отличната комуникация между ученици, родители, преподаватели и ръководство, плод на взаимност, уважение и качествен образователен процес. Радостта от всяко следващо постижение намираше отклик у околните, създавайки усещането за колективен дух и благоприятствайки развитието в една конкурентна среда, каквато винаги е съществувала в Английската гимназия.

За нас, зрелостниците, дойде време за равносметка. Считано от днес, един 12-годишен цикъл от живота ни, към който дълбоко привикнахме, е изцяло завършен. Изпитваме полюсни чувства – натъжени сме от раздялата с познатото, но и сме изпълнени с удовлетвореност от добре свършената работа, обладани сме от притеснение по това, което ни предстои, но и вярваме, че ще успеем.

Всеки от нас ще поеме по своя собствен път – ще се пръснем по големите градове в България, някои от нас ще продължат образованието си в чужбина, на по-късен етап ще специализират и ще работят там. Това, което искам да отправя като послание към всички, е, да не забравяме родината и родния край. Вярвам, че всеки камък си тежи на мястото, а ние принадлежим на тази земя, на която сме родени.

Пожелавам на всички вас, а и на себе си, живот, изпълнен с пътешествия и смисъл, живот, изпълнен с пъстра гама от цветове и преживявания. Нека пътуваме много, нека разширяваме своя кръгозор, но нека винаги знаем откъде сме тръгнали и къде трябва да се върнем. Вярвам, че България има нужда от нас и дано един ден всички ние създадем своите семейства тук, дано един ден всички ние се трудим за една по-справедлива и уредена страна, заела мястото, което и се полага, до другите европейски държави. А това ще постигнем с вярата в по-светло бъдеще.

Вяра, толкова силна, че „бронебойни патрони за нея да няма открити”, както пише Вапцаров.

Искам да отправя и послание към нашите приятели и съученици, които идват след нас. Желая ви да бъдете съзнателни и отговорни, да уважавате фигурата на учителя, разбирайки каква е трудността и отговорността на тази свята професия. Не пропилявайте и миг от времето, с което разполагате, защото едва когато облечете тогите ще осъзнаете колко важен е бил всеки един час, посветен на учене, на овладяване на чужд език и на себеусъвършенстване. Покажете ли прилежание, дисциплина, отговорност и активност в учебния процес, то в края на гимназиалния ви живот ви предстои да оберете плодовете на своя труд. От името на Випуск 2018-та казвам още веднъж едно огромно благодаря на всички учители и родители. Винаги ще ви бъдем признателни за насоките, подкрепата и грижите! Нека дерзаем, мечтаем и постигаме! Напред и нагоре към нови висоти, защото личностите от Випуск 2018-та са били, са и ще продължат да бъдат невероятни!