Националното математическо състезание за ученици от профилирани гимназии

На 23 – 25 март 2018 г. Михаил Мирослвов Николов от 8. Б, Тихомира Теодорова Тодорова от 9. Б, Михаела Дончева Иванова от 10. Б и Тодор Мирославов Миков от 12. Б представиха достойно гимназията на Националното състезание по математика за ученици от профилирани гимназии с чуждоезиков профил в град Луковит.