Свободно място

ГПЧЕ „Й. Радичков“ – Видин обявява за учебната 2017/2018г., профил „Чужди езици“ с профилиращи предмети: английски език, френски език и български език и литература, 1 /едно/ свободно място в VIIIВ клас.