Обучение за Ученическия парламент на ГПЧЕ „Йордан Радичков”

Семинар за лидери на тема „Заедно срещу тормоза и агресията сред учениците” по програма „Връстници обучават връстници” се проведе на 30 октомври в Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков”.
Членовете на Ученическия парламент се обучаваха на различни техники за изграждане на доверие  и емпатия в отношенията, за избора на печеливши стратегии в рискови ситуации, за създаване на работещи екипи в училищната среда.
В края на деня парламента подготви Програмата за дейности, които ще организира през тази учебна година в нашето училище.

СНИМКИ