„Влез в час с данъците”

В ГПЧЕ ”Йордан Радичков” се проведе учебно занятие, което бе част от кампанията „Влез в час с данъците” на Националната агенция за приходите, съвместно организирана с Министерството на образованието, младежта и науката и с партньорството на организация „Глобални библиотеки – България”.
Гости на занятието бяха Елка Георгиева – зам. областен управител на област Видин, Шишман Чаушев – директор на офис на НАП-Видин, Наталия Крумова – ст. експерт по професионално образование при РИО-Видин, Десислава Иванова – директор на библиотека „Михалаки Георгиев” и Тодорка Дончева – координатор на програма „Глобални библиотеки – България” за Видинска област.
Главният експерт в отдел „Анализи и планиране” от офиса на НАП-Видин Милена Борисова, с интересна презентация по темата, поднесе важна информация относно данъчната и осигурителната политика на държавата, необходимостта и ползи от плащането на данъци и осигуровки и формиране на позитивна нагласа у младите хора към плащането на данъци и осигурителни вноски. В практическа игра по групи на „мини правителства” учениците получиха задача да разпределят по проценти държавния бюджет. В ролята на финансови министри за съответните групи влязоха Йоанна Иванова, Кира Георгиева и Яна Кордова. В интересна дискусия третата група стана победител във финансовата надпревара, за което получи награда от офиса на НАП-Видин.

влез в час с данъците 1

влез в час с данъците 2

влез в час с данъците 3влез в час с данъците 4влез в час с данъците 5влез в час с данъците 6