Клуб „Журналист“

Издания на „Mirror“

Брой 1, 2014 г.Брой 2, 2014 г.
Брой 3, 2013 г.Брой 2, 2013 г.Брой 1, 2013 г.


декември 2012 г. , октомври 2012 г.

Клуб „Журналист” е създаден през учебната 1997 – 1998 г., когато под ръководството на г-жа Вили Николова за пръв път излиза училищният вестник, наречен „Mirror”.
Заглавието не е случайно подбрано. То е свързано с представата, че огледалото отразява душата на човека, т.е. идеята е  да погледнем  на себе си чрез вашите очи, а и вие да се видите през нашите.
Логото на вестника – «счупено огледало» е специално изготвено от Ясен Василев и Ралица Игнатова, защото, въпреки че приемаме огледалото за един напълно обективен съдник, ние смятаме, че нищо не е еднозначно.
Целта на клуба е:
1. Да представи оригинални, различни по тип литературно – художествени творби – есета, разкази, стихотворения, рисунки – на ученици от Гимназията, написани на различни езици.
2. Да информира за всички актуални и значими събития в ГПЧЕ ”Йордан Радичков”.
3. Да отрази всички успехи на училището в областта на науката, изкуството и спорта.
Младите журналисти изучават основни тънкости от занаята, пишат различни по жанр материали, обсъждат и сами редактират своите текстове. В обем от шест до дванадесет печатни страници те успяват да съберат мислите, чувствата, проблемите и постиженията на възпитаниците на училището.
В своята работа младите журналисти се ръководят от обективност, безпристрастност и честност при поднасяне на информацията.