Екоклуб

Екоклубът функционира на доброволни начала. Учениците проявяват своето творчество и прилагат оригиналните си идеи при провеждането на мероприятия от училищен и регионален мащаб. Идея на екоклубът беше освежаване на училищнта сграда и почистване на двора на училището.

В проведеният ХІІІ екоконкурс "Видинската екология през Третото хилядолетие", учениците проявиха изключителна активност и демонстираха оригинални идеи – изработка на макети на земно кълбо, фотоколаж, рисунка, есе. Тази оригиналност беше оценена с 9 грамоти и 3 ленти за "мис".

В часовете по химия и опазване на околната среда членовете на клуба изготвят презентации на теми за замърсяване и опазване на околната среда. В момента учениците от ГПЧЕ "Йордан Радичков" събират материали на тема "Да опазим неразкритите богатства на Северозападна България" и подготвят бала на екооблеклата, с които ще отбележим 5 юни – международният ден на екологията.


4 юни 2010г. – Международен ден на околната среда

Мероприятия:

  • Конкурс за изработване на фотоси, есета, проекти на екопътеки на тема „Невидимата красота на Видинския край”;
  • Конкурс за изработване на макет на скален кът или алпинеум;
  • Велопоход;
  • Бал с екооблекла;
  • Уроци сред природата (химия, биология, география).