Клуб „Лидер“

Една от основните дейности, които развива клуб „Лидер”, е организиране и честване на училищни празници и мероприятия . Решенията са пряко повлияни от желанията и очакванията на учениците. Ние смятаме, че колкото по-голяма възможност имат учениците гласовете им да бъдат чути от учители и родители, толкова по-вероятно е училищният живот да бъде съобразен с техните грижи и надежди, потребности и интереси. Идеята е чрез толерантност и партньорство училището да бъде привлекателно място за учениците.