Клуб „Дебати“

Клуб “ДЕБАТИ” съществува в гимназията от 10 години. Възпитаници на училището вземат активно участие в множество регионални и национални състезания. Голямо наше постижение е спечелването на първо място в участието на регионалното състезание през 1999 година. Нашите съученици побеждават всички клубове от София, Враца, Монтана, Правец, Радомир, Етрополе. Друго също голямо постижение е достигането на 4-то място в национално състезание. Участниците в клуба усвояват начини за ефективно общуване, изучават основите на реториката и придобиват нагласа и умения за отстояване на собствената позиция и обосновано оспорване аргументите на другата страна. Обучението включва запознаване с принципите и методите на водене на спорове, преподаване на основните понятия от реториката, критериите за оценяване на дебатите, организиране на състезания и съобразяване и съобразяване с високи етични стандарти в практически план. Програмата развива комплекс от умения: логично и критично мислене; организация на речта; реторични подходи и методи; съпричастност и търпимост към различни мнения; увереност в себе си; ефективна работа в екип; стил и убедителност при публични изяви.