Евроклуб

За да бъдеш НЕВЕРОЯТЕН, за да си европеец с балкански корени, покоряващ света, започни пътешествието, учейки с нас в съобществото на евроклуба на ГПЧЕ!

Проходил Донкихотовски от 2001 година, евроклубът се утвърди като модел за образователна, демократична среда в училището и региона. Стана част от мрежата на NABEC и доказа как се подготвят децата ни, за да печелят международни и национални награди. Множеството проекти, базирани върху историческо и гражданско образование, създават различна среда за учене чрез контакти с европейски училища, чрез образователни екскурзии и работа с институции. Изграждането на учениците като знаещи и можещи конкуренти на пазара на знанието и труда започва с усилята и професионализма на нашите приятели-учители, работещи с обич и всеотдайност в клуба!

evropeiski_uroci@abv.bg