Преустановява се учебният процес от 24 до 28 януари 2019 г. вкл.

  1. Учениците следва да се явят в училище на 29 януари 2019г. На 24 януари 2019г. учителите да са в училище от 10 часа.